De General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt vanaf 25 mei 2018 verplicht in alle EU-lidstaten. Deze nieuwe Europese verordening is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen, maar het geeft ook meer rechten aan natuurlijke personen rond hun privacy. Hierdoor is het belangrijk dat u als zorgvrager weet dat ik als gespecialiseerd voetverzorger mogelijk bepaalde persoonsgegevens van u vraag voor het uitvoeren van een voetverzorging die aansluit bij uw profiel. Eventuele identiteitsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, … die noodzakelijk zijn voor de administratie en eventuele communicatie met collega-gespecialiseerde voetverzorgers en aanverwante beroepen zoals arts, verpleegkundige, podoloog, kinesitherapeut, … kunnen bijgehouden worden in een patiëntenbestand op papier. Ook voetklachten en evoluties kunnen hierin worden genoteerd. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de behandeling, voor overleg met eventuele collega’s en mogelijke doorverwijzing naar aanverwante beroepen. Uw medische gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de voetverzorging worden in deze fiche vastgelegd. Het maken en gebruik van foto’s van uw voetproblematiek kunnen belangrijk zijn in de opvolging en controle. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden voor overleg met collega’s en/of doorverwijzing naar aanverwante beroepen.

Ik geef mijn gespecialiseerd voetverzorger de toestemming om mijn persoonlijke gegevens zoals beschreven, te verwerken en bij te houden. Ik heb het recht om deze toestemming, om welke redenen ook en op eenvoudig verzoek, in te trekken.